ŻYWE  OBRAZY  ROSYJSKIEGO  MALARSTWA


    W celu przybliżenia uczniom bogatej kultury rosyjskiej w naszej szkole odbył się konkurs "Żywe obrazy rosyjskiego malarstwa". Uczestnicy konkursu opracowali kopie wybranych
przez siebie dzieł rosyjskich malarzy.
Autorkami najwierniejszej kopii oryginału są uczennice kl. VIa - Anna Kanarszczuk i Daria Lewczuk. Dziewczynki z wielką dokładnością wcieliły się w dwie postacie z obrazu Wasilija Polenowa "Chrystus spotyka Marię Magdalenę".            .
Uwagę przyciąga i jednocześnie zachwyca każdy szczegół ich wybitnej pracy. Jury najwyżej oceniło właśnie tę rekonstrukcję oryginału obrazu.
Drugie miejsce w konkursie przypadło Patrycji Bieleckiej (kl. VIIa) - autorce kopii dzieła Aleksieja Wenecjanowa "Zacharka". Wyróżniono też wspólną pracę Kamila Kuryłowicza i Kacpra Wolskiego (kl. VII),
którzy swoimi siłami spróbowali odtworzyć martwą naturę z obrazu Igora Kiebieca.      .
    Poprzez swoje działania wszyscy uczestnicy konkursu mieli okazję przyswoić nieco wiedzy o wybitnych przedstawicielach rosyjskiego malarstwa i ich dziełach. Czas poświęcony
na wykonanie pracy konkursowej na pewno nie był czasem straconym, obfitował w wiele niezapomnianych emocji i twórczych doznań.
    
    Gratulacje i podziękowania za podjęcie trudu składa organizatorka konkursu - Krystyna Czerniak (nauczyciel j. rosyjskiego).

A oto nagrodzone prace. Która jest oryginałem obrazu, a która jego kopią?
    

                             ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZE ZDJĘCIEM Z TEGO WYDARZENIA: