PODSUMOWANIE PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO „BLIŻEJ SIEBIE”

 

 

 

27 listopada 2018 roku odbyła się impreza podsumowująca realizację projektu „Bliżej siebie”.
Projekt ten był realizowany w naszej szkole od 1 października do 27 listopada 2018 roku. Swoimi działaniami obejmował wszystkich uczniów z klas 0-VIII, a jego głównym celem była integracja społeczności szkolnej oraz przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży.

Relacje z poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły.

W uroczystości podsumowującej uczestniczyła pani Joanna Pogonowska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pani Monika Kędzierska reprezentująca Młodzieżowe Centrum Kariery we Włodawie oraz dyrekcja naszej szkoły.

         Uczniowie klas VI b oraz VII a, pod kierunkiem pani Marii Grzywaczewskiej zaprezentowali teatrzyk profilaktyczny pt.: „Posłuchaj anioła”, zaś kasa 0 b, pod kierunkiem pani Renaty Kostrzewskiej i  klasa III b, pod kierunkiem pani Bożeny Raczyńskiej uświetniła imprezę swoim występem muzycznym, prezentując piosenki pt: „Grzeczny królewicz, grzeczna królewna” i „Złota zasada”.

         Po części artystycznej nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom III Szkolnego Konkursu Profilaktycznego Promującego Zdrowie Psychiczne w kategorii plastycznej
i literackiej
oraz podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w realizację poszczególnych działań projektu.

         Wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia zajęć i przygotowania imprezy podsumowującej projekt wraz z nagrodami sfinansowała Gmina Miejska Włodawa, a dodatkowo część nagród przekazało Młodzieżowe Centrum Kariery we Włodawie.     

         Całe przedsięwzięcie koordynowały: Maria Pogonowska i Anna Hołowacz-Zacharska.                                               

 

 

 

 


                                                          

                           
 ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZE ZDJĘCIEM Z TEGO WYDARZENIA: