TYDZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

 

 

                   W październiku (22-26.10) po raz trzeci w naszej szkole przeprowadzony został Tydzień Zdrowia Psychicznego, tym razem pod hasłem „Bliżej siebie”. Tydzień Zdrowia Psychicznego to kolejne działanie realizowane w ramach projektu profilaktycznego „Bliżej siebie”.

W każdym oddziale klasowym przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne, integrujące zespół klasowy. Zajęcia przeprowadziła pani Maria Pogonowska – pedagog szkolny oraz   pani Anna Hołowacz-Zacharska – psycholog szkolny. Począwszy od oddziałów przedszkolnych aż po klasy ósme, uczniowie mieli okazję lepiej się poznać, nauczyć wzajemnej akceptacji, skuteczniejszej komunikacji oraz konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami, szczególnie tymi, które pojawiają się w kontaktach z rówieśnikami.

         Do realizacji działań w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego bardzo aktywnie zaangażował się Samorząd Uczniowski. Wspólnie ze swoimi opiekunami, panią Moniką Zguczyńską oraz panem Ireneuszem Orłem, członkowie SU organizowali „Przerwy na wspólną zabawę”,
czyli przerwy z grami i zabawami, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem zarówno młodszych, jak i starszych uczniów, i okazały się wspaniałą formą wspólnego spędzania czasu między lekcjami. W listopadzie opiekun świetlicy, pani Anna Popławska, przy wsparciu pani Renaty Kostrzewskiej, organizowała „Aktywne przerwy”, podczas których uczniowie mogli brać udział we wspólnych zabawach ruchowych.

        

                                                                                                        Koordynatorzy projektu:

 

                                                                                                        Maria Pogonowska

                                                                                                       Anna Hołowacz-Zacharska

                           
 ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZE ZDJĘCIEM Z TEGO WYDARZENIA: