AKADEMIA KREATYWNEGO ROZWOJU KLAS PIĄTYCH

Dnia 08.03.2019r. uczniowie  klas V „a” i  V „b”  uczestniczyli w drugim cyklu  zajęć w ramach Projektu  „Akademia kreatywnego rozwoju”. Celem zajęć było dalsze podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Uczniowie wzięli udział w pokazie pt. Żywioły, który demonstrował wzajemne współdziałanie i wykluczanie się żywiołów wody, ognia, powietrza i ziemi. Przekonali się, że konkurujące ze sobą żywioły nie istnieją bez siebie nawzajem. Na zajęciach rachunkowo obliczeniowych „P jak Pascal i Pitagoras” uczniowie samodzielnie wyznaczyli wartość liczby pi, poznali i sprawdzili słuszność twierdzenia Pitagorasa i poznali „matematyczną” stronę Pascala rozwiązując trójkąt Pascala. Atrakcję stanowiła też prezentacja figur przestrzennych. Na zajęciach komputerowych pt. „Młodzi inżynierowie 1 i 2” uczniowie testowali prawa fizyczne z wykorzystaniem programów komputerowych odtwarzających fizyczne zachowania maszyn. Jak zdążyliśmy się już przekonać na poprzednich realizowanych zajęciach, największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty doświadczalno-laboratoryjne zatytułowane „Drgaj i bądź na fali”. Uczniowie poznawali nie tylko fale generowane na wodzie, ale również wahadła wykonujące ruch drgający. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, że falą jest też dźwięk. Bogato poparty demonstracjami był również wykład popularnonaukowy zatytułowany „Trzymajmy się zasad” w którym uczniowie aktywnie uczestniczyli, m.in. jeździli na wózkach, ciągnęli liny, rzucali workami z piaskiem. Ostatnim punktem aktywności była debata o przyszłości młodych uczestników projektu pt. „Kim mogę być? Uczniowie zwiedzali też m.in. pracownię optometrii, pracownię fizyki jądrowej, pracownię fizyki medycznej i pracownię mikroskopii elektronowej.

Jolanta Maciąg – Szkolny Koordynator Projektu

Link do zdjęć umieszczonych na stronie UMCS: https://www.umcs.pl/pl/galeria,15219,panel-ii-08-02-2019-modul-d,74624.chtm

 

  


 

                         ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZE ZDJĘCIEM Z TEGO WYDARZENIA:Ostatnia aktualizacja