DZIEŃ NA UNIWERSYTECIE

25 marca 2019r. uczniowie klasy III „a”  uczestniczyli  w II cyklu zajęć w ramach Akademii Kreatywnego Rozwoju na UMCS w Lublinie. Tematem wiodącym były „Środki transportu”. Naukowy dzień rozpoczął się od pokazu pt.  Latające baletnice”, podczas którego demonstratorzy występujący w roli smerfów pokazywali m.in. siłę nośną skrzydeł samolotu, balony na rozgrzane powietrze, lewitujące piłki, czterosilnikowy dron i rakietę butelkową. Wykład popularnonaukowy „Od koła do lewitacji”  dotyczył różnych środków transportu i sylwetek wielkich odkrywców. Uzupełniały go  ciekawe  demonstracje. Warsztaty doświadczalno-laboratoryjne „Electronicus miały  na celu zapoznanie uczniów ze zjawiskiem elektryczności. Wykorzystane tu były  zestawy klocków elektronicznych, z których trzeba było  budować odpowiednie układy. Zajęcia wymagały  konstruktywnego myślenia i zgodnej współpracy w zespołach. Dużą aktywność wyzwoliły  laboratoria komputerowe i rachunkowo- obliczeniowe. Mali naukowcy zostali zaproszeni    na krótkie wycieczki m.in. do Pracowni Fizyki Medycznej, Pracowni Optometrii, czy Pracowni Mikroskopii Elektronowej. Pracownicy uczelni przygotowali dla nich krótkie demonstracje zapoznające z urządzeniami medycznymi, np. USG, EKG, PET, najnowocześniejszą w rejonie pracownią diagnostyki wad refrakcji oka czy nowoczesnymi mikroskopami elektronowymi.

Na zakończenie zajęć trzecioklasiści odebrali indywidualne dyplomy i zaświadczenia o udziale w kursie, szkoły otrzymały dyplomy uczestnictwa w Projekcie, a nauczyciele – podziękowania za opiekę nad uczestnikami projektu.

                                                              Jolanta Sakowicz

 

                         ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZE ZDJĘCIEM Z TEGO WYDARZENIA:Ostatnia aktualizacja