INFORMACJA  O  OBIADACH

       

                           

U W A G A

Wpłaty za obiady za miesiąc wrzesień 2019r.

będą przyjmowane w dniach:

02-03.09.2019r.w godz. 8-00 – 13:00

Obiady wydawane będą od 04.09.2019r.

 

obiad uczniowski 19 obiadów x 4,30 = 81,70 zł

 

obiad pracowniczy 19 obiadów x 9,29= 176,51 zł

 

Ostatnia aktualizacja