Sprawozdanie z

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II”

 

Postanowienia ogólne
1.1. Celem konkursu plastycznego „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II” jest kultywowanie tradycji.
1.2. Organizatorem konkursu „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II” zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.
1.3. Treść niniejszego Regulaminu oraz informacje i komunikaty będą udostępnione na stronach: https://idmjp2.pl/index.php/pl/ oraz na https://www.facebook.com/IDMJP2/

Na konkurs zostało wysłane 4 prace uczniów naszej szkoły a są to :

1.     Alicja Skoczylas  , kl. 3b

2.     Karolina Skoczylas, kl. 1b

3.     Marcin Okoń, kl. 4c

4.     Kaja Sugier , kl. 3c

Prace na konkurs należało przesłać do 19.03.2021r

25 marca 2021 roku w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie został rozstrzygnięty konkurs dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych pt. „Kartka wielkanocna do Papieża Franciszka - kontynuatora nauczania Jana Pawła II”. Spośród zgłoszeń nadesłanych z całej Polski jury nagrodziło oraz wyróżniło 39 prac.

 Otrzymano 3027 pięknych, kolorowych kartek wielkanocnych, w związku z czym jury wyłoniło po 3 laureatów w każdej z kategorii oraz wyróżniło 27 prac. 

Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymali od Instytutu drobne nagrody rzeczowe.

 

 

                                               Emil Witowski –opiekun artystyczny konkursu

 

 

 
 ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZE ZDJĘCIEM Z TEGO WYDARZENIA:
Ostatnia aktualizacja