ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie im. Komisji Edukacji Narodowej zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

 

 Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.
Załącznik nr 1 -  SPECYFIKACJA
Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY

Ostatnia aktualizacja