Przegląd aktualności

W tym miejscu znajduje się przegląd wszystkich artykułów.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS O POLESKIM PARKU NARODOWYM....

                              

OGÓLNOPOLSKI KONKURS O POLESKIM PARKU NARODOWY

4 czerwca 2024 roku  odbyła się 24 edycja

Ogólnopolskiego Konkursu o Poleskim Parku Narodowym.

                     W roku szkolnym 2023/2024 konkurs odbył się w szkołach macierzystych, drugi etap  w trybie zdalnym i trzeci etap w trybie stacjonarnym w dwóch kategoriach (klasy III – V i klasy VI – VIII), w których wzięło udział 156 uczniów szkół podstawowych. Etap szkolny odbył się w macierzystych placówkach uczniów i przygotowali go nauczyciele.       

Do finału ogólnopolskiego, który odbył się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie,  zakwalifikowało się 62 uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Pytania konkursowe dotyczyły treści Natura 2000,  flory, fauny, geografii i historii, a w szczególności osobliwości przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego. Zadania na poziomie podstawowym rozwiązywali uczniowie szkół podstawowych w kategorii III - V, a na poziomie rozszerzonym uczniowie szkół podstawowych w kategorii VI – VIII.  Laureatami zostali uczniowie, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na bardzo wysokim poziomie. Wartościowe nagrody ufundowane przez PPN wręczała Pani Dyrektor Ewa Piasecka.

Uczniowie  – zdobywcy  czołowych  miejsc otrzymali namioty, plecaki, sprzęt sportowy, albumy i opracowania PPN.. Zarówno laureaci jak i finaliści otrzymali, jak to miało miejsce każdego roku bardzo cenne nagrody. Nagrodzeni zostali także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. Pracownicy Agata Panasiuk i Piotr Markowski wraz z współpracownikami, zaangażowani w organizację konkursu z ramienia PPN, jak zwykle wykazali się wysokim poziomem profesjonalności. Koordynatorem projektu od 24 lat jest pani Beata Wysokińska.

 

24 EDYCJA KONKURSU O PPN 2024. Klasy III-V

Laureaci etapu finałowego

4 czerwca 2024

Imię i nazwisko

 

Józefina Kozłowska  Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie

 

Jakub Łoza Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

 

Zuzanna Łoza Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

 

Maja Turek  Szkoła Podstawowa nr 1  w Parczewie

 

Wojciech Dymczyk  Szkoła Podstawowa w Stołpiu

 

Antonina Szyndlarz  Szkoła Podstawowa w Wohyniu

 

Hanna Grzeszczak Szkoła Podstawowa w Strachosławiu

 

Aleksander Obszyński  Szkoła Podstawowa nr 33 w lublinie

 

Lena Daniluk  Szkoła Podstawowa w Srachosławiu

 

Natalia Cygan  Szkoła Podstawowa w Urszulinie

 

Julia Piłat Szkoła  Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie 

 

 

 

24  EDYCJA KONKURSU O PPN 2024. Klasy VI-VIII

Laureaci etapu finałowego

4 czerwca 2024

 

Miejsce

Imię i nazwisko

I

Aleksandra Dziduszko  Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie

II

Zuzanna Zielonka   Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie

III

Piotr Dymczyk  Szkoła Podstawowa w Stołpiu

III

Anna Krzaczek  Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie

 

IV

Ewelina Lewczuk Szkoła Podstawowa nr 1 w Parczewie

 

V

Amelia Stola  Szkoła Podstawowa w Strachosławiu

V

Daniel Tarnowski Szkoła Podstawowa w Wierzbicy

V

Dominik Simakowski Szkoła  Podstawowa w Wierzbicy

 

VI

Jakub Szurek   Szkoła Podstawowa Nadrybiu

 

VII

Mikołaj Głąb   Zespół szkół w Cycowie

VIII

Maja Kotyńska  Zespół szkół w Cycowie

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie

ul. Kopernika 3
22-200 Włodawa

tel.: 82 572 13 45
tel.: 82 572 10 66

sekretariat@sp2wlodawa.pl 

Numery wewnętrzne

      Tel. 82 572 13 45  wew:

 

BIP / ePUAP

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły PodstawowejNr 2

ePUAP